Guvernul Republicii Moldova | Consiliul Economic al Prim-ministrului

Finanțarea afacerilor

A A A
EUROPEAN UNION
Pentru ca sectorul privat să genereze creştere economică şi să creeze noi locuri de muncă, acesta are nevoie de finanţare accesibilă şi de lungă durată. Una din principalele constrângeri semnalizate de reprezentanţii mediului de afaceri în consultările din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului este accesul la finanţare. Creditul comercial pur, cu dobânzi mari și termene scurte de rambursare afectează rentabilitatea investiţiilor şi dezvoltarea afacerilor în general.
 
În scopul dezvoltării sectorului privat, Guvernul Republicii Moldova mobilizează de la partenerii săi de dezvoltare bani în condiţii preferenţiale. Beneficiind de această asistenţă (scheme de credit, granturi sau subvenţii), antreprenorii moldoveni pot să-şi dezvolte afacerile, să-şi crească semnificativ calitatea şi capacitatea de export a produselor, astfel devenind mai competitivi şi creând noi locuri de muncă. Ratele dobânzii la aceste finanţări preferenţiale sunt mai joase, sau, în cadrul granturilor şi subvenţiilor, nu există. De asemenea, perioada de rambursare a împrumuturilor este de câteva ori mai mare decât la creditele comerciale, multe din ele având şi perioade de graţie. Astfel, încercăm să oferim antreprenorilor noştri o sursă de finanţare accesibilă şi de termen lung pentru dezvoltarea afacerilor.
 
Portalul www.finantare.gov.md oferă informaţie generală despre toate oportunităţile de finanţare a afacerilor: ratele dobânzii, finanţatorii, bănci sau instituţii participante, perioada de graţie, termenul de scadenţă, suma totală disponibilă şi altele. Mai multe detalii puteţi afla la contactele indicate la fiecare program de finanţare în parte. Informaţia dată va fi permanent actualizată de către Cancelaria de Stat.
Vă invităm să explorați această platformă şi Vă urăm succes în dezvoltarea afacerii Dumneavoastră, prezente sau viitoare!

 

 

Denumirea programului Tipul finanțării Disponibil prin Finanțator Buget mln USD Buget mln EUR Buget mln MDL
SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Granturi / Subvenții
 • Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
...
Bugetul Public Național 900,0 mln
PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ COMPONENTA PENTRU TINERII ANTREPRENORI (PRRECI IFAD VI) Granturi / Subvenții, Credite preferențiale
 • BC "Moldova-Agroindbank” S.A.
 • BC "Fincombank" S.A.
...
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 12,7 mln
PROGRAMUL DEZVOLTĂRII SISTEMELOR DE IRIGARE LA SCARĂ MICĂ Leasing preferențial
 • Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (UIAPCPA)
...
Uniunea Europeană 24,9 mln
PROGRAMUL DE VÂNZĂRI ÎN RATE 2KR ÎN AGRICULTURA PERFORMANTĂ IRIGATĂ Leasing preferențial
 • Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (UIAPCPA)
...
Guvernul SUA 4,6 mln
PROIECTUL ENERGIE ŞI BIOMASĂ ÎN MOLDOVA (PCCF/PEBM-PNUD) Leasing preferențial
 • Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (UIAPCPA)
...
UNDP Moldova, Uniunea Europeană 0,4 mln
PROIECTUL SECURITĂŢII ALIMENTARE PENTRU FERMIERII NEPRIVILEGIAŢI Leasing preferențial
 • Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (UIAPCPA)
...
Guvernul Japoniei 157,9 mln
PROIECTUL AMEILIORAREA COMPETITIVITĂŢII: PAC-2 (componenta de granturi de cofinantare) Granturi / Subvenții
 • Unitatea de Implementare a proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC)
...
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID) 3,0 mln
PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (MAC-P): "Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al terenurilor (MDT)” Granturi / Subvenții
 • Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
...
Banca Mondială, Fondul Global de Mediu 3,0 mln
PROGRAMUL DE COMERCIALIZARE A CAZANELOR PE BIOMASĂ Granturi / Subvenții
 • Agenția pentru Eficiență Energetică
...
Uniunea Europeană
DEZVOLTAREA AFACERILOR INOVATOARE PENTRU O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ LA NIVEL LOCAL Granturi / Subvenții
 • PNUD Moldova (UNDP Moldova)
...
Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei 1,6 mln
CREDIT DE ASISTENȚĂ OFERIT DE GUVERNUL POLONEZ Credite preferențiale
 • Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
...
Guvernul Poloniei 100,0 mln
PROIECTUL DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂȚII, FAZA II (PAC 2), LINIA DE CREDIT Credite preferențiale
 • BC "Fincombank" S.A.
 • BC "COMERȚBANK" S.A.
...
Banca Mondială 29,4 mln
PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) - INFRASTRUCTURĂ Granturi / Subvenții
 • UCIP-IFAD
...
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 3,8 mln
PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – PENTRU ÎMM Credite preferențiale
 • BC "Moldova-Agroindbank” S.A.
 • BC "Fincombank" S.A.
...
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), Guvernul Republicii Moldova 4,8 mln
PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – FINANȚARE RURALĂ INCLUZIVĂ Credite preferențiale
 • Asociații de economii și împrumut
...
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 3,7 mln
PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – AGRICULTURĂ CONSERVATIVĂ ȘI LANȚURI VALORICE Granturi / Subvenții
 • UCIP-IFAD
...
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) Fondul Global de Mediu (GEF) 4,6 mln
PROGRAMUL DE STAT DE STIMULARE A PARTICIPĂRII LA TÎRGURI ȘI EXPOZIȚII Granturi / Subvenții
 • Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
...
Bugetul Public Național
PROGRAMUL HORIZON-2020 AL UNIUNII EUROPENE Granturi / Subvenții
 • Aplicare online
...
Uniunea Europeană 80,0 mln
PROGRAMUL COSME AL UNIUNII EUROPENE Granturi / Subvenții
 • Aplicare online
...
Uniunea Europeană 2,3 mln
ECHIPA DE SUSȚINERE A MICULUI BUSINESS MOLDOVA Granturi / Subvenții
 • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, oficiul Chișinău
...
Guvernul Suediei, Uniunea Europeană
PROGRAMUL DE PARTENERIATE DE AFACERI PUBLIC-PRIVATE Granturi / Subvenții
 • Biroul Agenției Austriece pentru Dezvoltare în RM
...
Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
CONCURSUL PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC Granturi / Subvenții
 • Agenția pentru Inovații și Transfer Tehnologic
...
Academia de Științe a Moldovei (din Bugetul Public Național) 10,0 mln
PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA SECTORUL HORTICOL Granturi / Subvenții
 • Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
...
Banca Mondială, Guvernul Suediei 7,0 mln
PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA PRACTICI CONSERVATIVE Granturi / Subvenții
 • Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
...
Fondul Global de Mediu, Banca Mondială 3,0 mln
PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL "Filiera Vinului" Leasing preferențial, Credite preferențiale
 • B.C. ”Mobiasbancă” Groupe Societe Generale - Mobias LEASING
 • I.C.S. " Raiffeisen Leasing " S.R.L.
...
Banca Europeană de Investiții 75,0 mln
PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE - PARE 1+1 Granturi / Subvenții
 • Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
...
Bugetul Public Național, Uniunea Europeană 85,6 mln
FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR Garanții financiare
 • BC "Moldova-Agroindbank” S.A.
 • BC "Fincombank" S.A.
...
Bugetul Public Național, Uniunea Europeană 47,8 mln
LINIA DE FINANȚARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA - MOSEFF Granturi / Subvenții, Credite preferențiale
 • BC "Mobiasbanca" S.A. Groupe Societe Generale
...
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană 42,0 mln
FACILITATEA DE FINANȚARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA - MOREEFF Granturi / Subvenții, Credite preferențiale
 • BC "Mobiasbanca" S.A. Groupe Societe Generale
...
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană, Guvernul Suediei 35,0 mln
CREDITE PENTRU SCOPURI INVESTIȚIONALE (DLC - REFLOW) Credite preferențiale
 • MoldCredit SRL
 • BC ”Banca de Economii” S.A.
...
Ministerul Finanțelor | DLC 5,6 mln 5,6 mln 320,6 mln
86,8
340,3
1 546,9